Everest Dictionary 3.10.0

Everest Dictionary 3.10.0

Daniel Vladutu – Shareware –
4 Stars User Rating
In dem kostenlosen Englisch-Deutsch-Wörterbuch „Everest Dictionary“ mit über 430.000 Einträgen haben Sie schnell die passende Vokabel oder Redewendung gefunden. Enthalten sind insgesamt 37 Nachschlagewerke (auch für weitere Sprachen) mit etwa drei Mio. Begriffen.

Tổng quan

Everest Dictionary là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Daniel Vladutu.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Everest Dictionary là 3.10.0, phát hành vào ngày 26/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 3.10.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Everest Dictionary đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Everest Dictionary đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Everest Dictionary!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Everest Dictionary cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản